Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a rendszerében található személyes adatok kezelése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja. 

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a továbbiakban: („Érintett” vagy „Ön”) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint érintetti jogok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Ön jogosult az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozattal az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni a tájékoztatóban meghatározott módon.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2022. november 1. napjától érvényes.

 1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Adatkezelő: Diszkont Kert Kft.

Adatkezelő székhelye: 2724, Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.

Levelezési cím: 2724, Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.

E-mail cím: redeles@diszkontkert.hu 

Telefonszám: 

 1. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK 
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”),
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet. 
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény. 
 1. ADATKEZELÉSI ESETEK 

 

A regisztráció során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés

A regisztráció lehetőségének megteremtése egy kényelmi szolgáltatása a webáruházunknak: ha Ön beregisztrál a webáruházunk honlapján, akkor a következő vásárlásának alkalmával már nem kell még egyszer megadnia a regisztráció során megadott adatait.

A kezelt adatok köre: Név, email cím, telefonszám, lakcím, szállítási címek, az esetleges vásárlás(ok) paraméterei.

Az adatkezelés időtartama: A regisztrációval kapcsolatos személyes adatokat addig kezeljük, ameddig a hozzájárulását vissza nem vonja. Amennyiben 3 évig nem lép be a regisztrációs fiókjába és nem vásárol, úgy a fiókot töröljük.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Adatok forrása: A regisztráció során megadott adatok közvetlenül Ön adja meg nekünk.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Ön nem tudja a regisztrációval együtt járó kényelmi funkciót igénybe venni, nem jogosult felhasználói fiók létrehozására 

 

Érdeklődés, kapcsolatfelvétel

Ha Ön e-mailben, webes űrlapon, vagy egyéb módon felveszi velünk a kapcsolatot, akkor a válaszaink megadása céljából kezeljük az adatait.  

A kezelt adatok köre: Azok a személyes adatok, amelyeket Ön az érdeklődésével kapcsolatosan részünkre megadott név, email cím, telefonszám, termékadatok és esetleges szabad szöveg.

Az adatkezelés időtartama: Az érdeklődés és a kapcsolatfelvételi folyamat végéig kezeljük az Ön személyes  adatait.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Adatok forrása: A regisztráció során megadott adatok közvetlenül Ön adja meg nekünk.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nem tudunk Önnek a kérdésével, érdeklődésével kapcsolatosan emailt küldeni vagy egyéb módon a kapcsolatot felvenni Önnel.

 

Rendelés teljesítése érdekében kezelt adatok

A kezelt adatok köre: Név, email cím, telefonszám, lakcím, szállítási címek, az esetleges vásárlás(ok) paraméterei, megrendelés száma.

Adatkezelés időtartama: Az adásvételi szerződés teljesítésétől számított öt évig kezeljük.

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont), a szerződés teljesítése után pedig jogos érdek (Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont)

Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett adatok.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Ön nem tud vásárlást végrehajtani a webáruházban/megrendelést leadni az Adatkezelő által biztosított módon, hiszen személyes adatok megadása nélkül a megrendelés teljesítése lehetetlen. Megrendelések teljesítésének elmaradása, tekintettel arra, hogy Adatkezelő nem fog rendelkezni olyan adatokkal, melyek a teljesítésre képessé tennék (pl. kiszállítási cím hiánya).

 

Számla kiállítása

 A kezelt adatok köre: Név, lakcím, emailcím.

Adatkezelés időtartama: A számlán szereplő adatokat 8 évig kötelezően meg kell őriznie Adatkezelőnek a számvitelről szóló törvény 169. § (2) alapján.

Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett.

Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség (Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont), általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 159. § (1)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő a számvitelről szóló törvény és az ÁFA törvény rendelkezéseinek megfelelő jogi kötelezettségét nem tudja teljesíteni, nem tud számlát kiadni így nem tudja a megrendelést sem teljesíteni.

 

Csomagküldés érdekében kezelt adatok

A kezelt adatok köre: Név, lakcím, emailcím, telefonszám.

Adatkezelés időtartama: a csomagküldés teljesítésétől számított 5 évig kezeljük az e körben adatokat

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont), a szerződés teljesítése után pedig jogos érdek (Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont)

Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett adatok.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Ön nem tud csomagküldési szolgáltatást igénybe venni az Adatkezelő által biztosított módon, hiszen címadatok és más személyes adatok megadása nélkül a csomagküldés teljesítése lehetetlen. 

Adattovábbítás: annak érdekében, hogy a megrendelt Termék(ek)et ki tudjuk szállíttatni Önnek, az Ön által kiválasztott futárcégnek továbbítjuk a fenti adatokat. A futárcég önálló adatkezelő és az internetes elérhetőségein megtekinthető az adatkezelési tájékoztatója, illetve az Önnek küldött emailben és sms-ben is megküldik az adatkezelési tájékoztatójuk linkjét (weboldal elérhetőségét).

 

Szavatossági/jótállási ügyek intézése

A kezelt adatok köre: 

A minőségi kifogások (szavatossági és jótállási igények) kezelésekor a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4.§ alapján  kell eljárnunk. 

A felvett jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemeként fel kell tüntetnünk:

a) az Ön nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

b) az Ön és közöttünk létrejött szerződés keretében eladott termék megnevezését, vételárát,

c) a szerződés teljesítésének időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján az Ön által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát

h) az Ön bankszámlaszámát.

Ha Ön a kifogásolt terméket részünkre átadja (pl. kijavításra), arról átvételi elismervényt állítunk ki, amelyen az alábbi adatokat tüntetjük fel:

a) az Ön nevét és címét,

b) a termék azonosításához szükséges adatokat,

c) a termék átvételének időpontját, továbbá

d) azt az időpontot, amikor Ön a kijavított terméket átveheti.

Adatkezelés időtartama: A webáruházunk a 19/2014 (IV. 29.) NGM rendelet alapján a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvet fogyasztó esetében köteles 3 évig megőrizni és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség (Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont)

Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: szavatossági, jótállási és egyéb igény, panasz intézésének elmaradása, tekintettel arra, hogy személyes adatok megadása nélkül Adatkezelő nem tudja az Érintettel az adott ügy kapcsán a kapcsolatot felvenni, tartani és a problémát orvosolni.

 

Fogyasztóvédelmi panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

A kezelt adatok köre: A fogyasztó neve, email címe, telefonszáma, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a panasz részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, fogyasztó aláírása.

Adatkezelés időtartama: A fogyasztóvédelmi panasszal kapcsolatos adatokat a Fogyasztóvédelmi törvény 17/A.§ (7) bekezdés alapján 3 évig köteles kezelni a webáruház (a panaszról felvett jegyzőkönyv formájában).

Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség (Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont)

Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: szavatossági, jótállási és egyéb igény, panasz intézésének elmaradása, tekintettel arra, hogy személyes adatok megadása nélkül Adatkezelő nem tudja az Érintettel az adott ügy kapcsán a kapcsolatot felvenni, tartani és a problémát orvosolni.

 

Közvetlen üzletszerzés (hírlevél)

A kezelt adatok köre: Név, email cím.

Adatkezelés időtartama: A hírlevél címzettje bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, ekkor az adatkezelést megszüntetjük. Azokat a hírlevél címzetteket, akik 5 évig nem nyitják meg az emaileket, azokat töröljük az adatbázisból.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az Érintett nem kap direkt marketing tartalmú hírlevelet, illetve az abban foglalt információkhoz, ajánlathoz, kuponhoz, akcióhoz nem jut hozzá, arról nem értesül.

 

Személyre szabott marketingkommunikáció

A kezelt adatok köre: Név, email cím, az érintett által a honlapon végrehajtott aktivitásai (pl. kosarat elhagyta vásárlás nélkül) és a hírlevéllel kapcsolatos interakciói (pl. a hírlevél megnyitása, a hírlevél elolvasása és a hírlevélen belüli kattintásai)

Adatkezelés időtartama: A személyre szabott marketingkommunikáció címzettje bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, ekkor az adatkezelést megszüntetjük.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az Érintett nem kap személyre szabott marketingkommunikációs üzeneteket (pl. személyre szabott direkt marketing tartalmú hírlevelet, illetve az abban foglalt információkhoz, ajánlathoz, kuponhoz, akcióhoz nem jut hozzá, arról nem értesül).

 

Nyereményjáték szervezés

A kezelt adatok köre: Név, email cím, telefonszám.

Adatkezelés időtartama: A nyereményjáték eredményhirdetését követő 5 munkanapon belül minden adatot töröl a webáruház. A nyertes(ek) adatait az Számv. tv.  169.§ (1) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az Érintett nem tud résztvenni a nyereményjátékban.

 

SÜTIKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK ÉS BEÁLLÍTÁSOK

A sütik kis szöveges fájlok, amelyeket arra használunk, hogy jobbá tegyük a webhelyünk látogatói számára a felhasználói élményt, megjegyezzük az Ön egyes webhely beállításait és statisztikai elemzéseket végezhessünk az Ön webhelylátogatásával kapcsolatban, illetve marketing célokat  (pl. viselkedésalapú hirdetések megjelenítésére).

A webhelyünk használata során csak olyan sütiket töltünk a webhely látogatók eszközére (mobiltelefon, tablet, asztali számítógép, laptop) amelyekre feltétlenül szükség van a webhelyünk működtetéséhez vagy ehhez megkaptuk a webhely látogatóink hozzájárulását. Egyes sütiket harmadik fél szolgáltatóink helyeznek el a webhely látogatóink eszközein.

Nem mindegyik süti tudja azonosítani Önt egyénileg, hiszen nem mindegyik süti tárol el egyéni azonosítót Önről. 

A sütik típusairól általában

1. Munkamenet sütik

munkamenet sütik a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A “munkamenet sütik” alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a “sütik” a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

2. Használatot támogató kényelmi sütik (preferenciális sütik)

Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (például: elfogadta a süti tájékoztatót és a kereső eredmény listájában kapott találatok milyen rendezési mód alapján kerüljenek megjelenítésre). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ne kelljen újra és újra elfogadnia a süti tájékoztatót vagy beállítania, hogy milyen rendezési elv szerint szeretné megtekinetni az oldalon megjelenített tartalmakat. A preferenciákat tároló sütikben lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet.

A kényelmi sütikben személyes adatokat nem rögzítünk, kizárólag egy azonosítószámot tárolunk, melyből az oldal értesül, hogy a sütitájékoztató korábban elfogadásra került. A kényelmi sütit a kliens gép böngészője tárolja 1 hónapos lejárati idővel. 

 1. Statisztikai célú sütik

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

 1. Marketing célú sütik

A személyre szabott sütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy minél relevánsabb hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, preferenciájuknak megfelelő tartalmat jelenítsünk meg, valamint aktivitásra buzdítsuk őket.

A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve a felhasználó megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.

További  információk az egyes böngészők süti beállításairól

Részletes tájékoztatás az egyes süti típusokkal kapcsolatban végzett adatkezelésekről

 1. A weboldal működéséhez szükséges sütik és preferenciális sütik


Kezelt adatok köre: IP cím vagy egyéb egyedi azonosító, egyes felhasználói cselekmények egyes jellemzői, időpontja
Az adatkezelés célja: Munkamenet (session) nyomon követése, preferenciák (nyelv/ország, régió) rögzítése, oldal navigáció, navigáció során eltérő kinézet biztosítása, biztonságos területekhez hozzáférés
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek (Rendelet 6. cikk (1) f) pontja) a 2001. évi CVIII. tv 13/A. § (3) bekezdésben leírt felhatalmazás alapján
Adatkezelés időtartama: a szolgáltatás nyújtásához szükséges technikailag elengedhetetlen idő (általában a böngészési munkamenet vége vagy az azt követő 1 napon belül, további információ a Részletes süti tájékoztató mellékletben)

 1. Statisztikai sütik

Kezelt adatok köre: nem történik személyes adatok kezelése az Adatkezelő által

Az adatkezelés célja: Statisztikai cél, azaz egyedi weboldal felhasználói azonosítás nélkül a honlap látogatók viselkedésének felmérése, abból a célból, hogy feltérképezhesse a honlapot üzemeltető webáruház, hogy hogyan használják az oldalt a weboldalának látogatói
Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) a) pontja)
Adatkezelés időtartama: utolsó honlap látogatás + max. 2 év (további információ a Részletes süti tájékoztató mellékletben)
Milyen következményekkel jár(hat) az adatszolgáltatás elmaradása?: statisztikai elemzés nélkül navigálhat tovább a weboldal felhasználója

 1. Marketing sütik

Kezelt adatok köre: nincs személyes adat Adatkezelőnél
Az adatkezelés célja: marketingcélzás és hirdetés közlése az Ön weboldal látogatása és tevékenysége alapján
Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) a) pontja)

Adatkezelés időtartama: utolsó látogatás +180 nap a Facebook retarget sütik esetében, utolsó látogatás + 360 nap a Google Ads remarketing esetében

Milyen következményekkel jár(hat) az adatszolgáltatás elmaradása?: Adatkezelő nem tud személyre szabott hirdetéseket megjeleníteni Önnek a Google és Facebook felületeken, illetve egyes weboldalakon.

A webhelyünkön használt egyes konkrét sütikkel kapcsolatos részletes tájékoztatást az I. Sz. Mellékletben adjuk meg.

 1. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZ ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, ADATTOVÁBBÍTÁS
 1. Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás

A személyes adatokhoz Adatkezelő alkalmazottai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Adatkezelő csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más szervek, illetve állami szervek számára. 

Adatkezelő tájékoztatja az Érintett, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik. 

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 1. Biztonsági mentések kezelésének rendje

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (biztonsági mentés).

Ennek megfelelően Adatkezelő – az elektronikusan tárolt adatok elvesztésének megakadályozása érdekében – a személyes adatokat tartalmazó adatbázisának adataiból rendszeresen külön adathordozóra biztonsági mentést készít.

A biztonsági mentések tárolásának helye: Shoprenter Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szerverei

A biztonsági mentéshez való hozzáférés: A biztonsági mentésekhez való hozzáférés korlátozott, csak meghatározott jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá. 

 1. ADATFELDOLGOZÁS

Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult. 

Futárcég

Magyar Posta Zrt.  

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Kapcsolat: https://posta.hu/ugyfelszolgalat 

Tárhelyszolgáltató

Shoprenter Kft.

Székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

E-mail címe: info@shoprenter.hu

Telefon: +36-1/234-5012

 

Hírlevél szolgáltató

he Rocket Science Group, LLC (Mandrill)

Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE

Web: https://mandrillapp.com/  

 

Weboldal popup szolgáltató: 

Retyp LLC

Székhely: 5592 Whirlaway Rd, Palm Beach Gardens, FL, 33418

E-mail: support@optinmonster.com

Web: https://optinmonster.com/

 

E-mail és tárhely szolgáltató

GOOGLE KFT.

  Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

Web: https://workspace.google.com/intl/hu/ 

Online fizetési szolgáltató – OTP Mobil Simplepay

OTP Mobil Kft.

Székhely: H-1143 Budapest, Hungária körút 17-19.

Web: https://simplepay.hu/

 

Számlavezető Bank

OTP Bank Nyrt.

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16.

Telefon: +36-1-366-6666

E-mail: https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kapcsolat 

Web: otpbank.hu

 

ÉRINTETT MEGILLETŐ JOGOK

 1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés 

Az Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől, hogy Adatkezelő tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli, 
 • Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Amennyiben az Érintett jogaival élni kíván, az az Érintett azonosításával jár együtt, ami miatt az Érintettel szükségszerűen kommunikálnia kell Adatkezelőnek. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezel Adatkezelő az adott Érintettről), valamint Adatkezelő e-mail fiókjában elérhetőek lesznek az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat Adatkezelő a 6.8. pontban meghatározott határidőben válaszolja meg.

Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg az Érintett részére, kivéve, ha az Érintett azt nem írásban, hanem papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást telefonon keresztül Adatkezelő nem ad az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában.

Adatkezelő a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első alkalommal ingyenesen biztosítja az Érintett részére. Adatkezelő által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Érintett rendelkezésére Adatkezelő. 

Az Érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a 6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 8. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

 1. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az Érintett írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintett által írásban vagy az Adatkezelő bemutatótermében személyes megjelenés mellett megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az Érintett által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő az Érintett e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

 1. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az Érintett írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha a

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével kizárólag az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Adatkezelő az Érinettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 1. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy kezelte;
 • az Érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről mint Érintettről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni volt köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével Adatkezelő megtesz minden olyan tőle észszerűen elvárható lépést – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként azonban Adatkezelő az Érintett személyes adatait nem hozza nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha az Érintett felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).
 1. Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az Érintettnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Érintett által az Adatkezelő részére megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja. Az adatokat a xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátja Adatkezelő az Érintett rendelkezésére, ha pedig technikailag megvalósítható, akkor az Érintett kérheti, hogy az adatokat az előzőekben megjelölt valamely formában más adatkezelő számára továbbítsa Adatkezelő. 

Minden esetben az Érintett által közvetlenül átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)

Az Érintett a rá vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Adatkezelő rendszerében.

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt írásbeli kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Érintett kíván élni e jogával. Az Érintett e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért az Érintett e jogának gyakorlását követően is Adatkezelő rendszereiben nyilvántartásra kerül, kivéve, ha kéri adatainak törlését is.

 1. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az Érintett az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, Adatkezelő dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az Érintett.

Az Érintett tiltakozni személyes adatai ellen kizárólag írásbeli kérelemmel tud, melyet emailben vagy postai úton szükséges elküldenie Adatkezelő részére.

 1. Az elhunytat megillető jogok más által történő érvényesítése

Az érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat, mint a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz való jogát az elhunyt által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelővel tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az elhunyt az Adatkezelőnél több ilyen nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozatban megnevezett személy érvényesítheti e jogokat.

Ha az elhunyt nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető és előző bekezdésben meghatározott jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Az elhunyt közeli hozzátartozója igazolni köteles:

 • az elhunyt érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint 
 • saját személyazonosságát – valamint amennyiben szükséges közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.

Az elhunyt jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen az Adatkezelővel szembeni, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás – során – az Infotv. és a Rendelet szerinti, – az elhunytat életében megillető jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

Adatkezelő írásbeli kérelemre köteles tájékoztatni a közeli hozzátartozót a megtett intézkedésről, kivéve, ha azt az elhunyt nyilatkozatában ezt kifejezetten megtiltotta.

 1. Kérelem teljesítésének határideje

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp a 6. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja kérelem alapján történő az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 1. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja. 

Az Érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az Érintett. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az Érintett az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. www.naih.hu) fordulhat 

VAGY

 1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).
 1. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve – indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az Érintett és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintett előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa, különösen, de nem kizárólagosan jogszabályváltozás esetén. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba az Érintettel szemben, kivéve, ha a módosítások ellen az Érintett tiltakozik. 

Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, melynek során bármilyen módon kárt okozott, Adatkezelő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett személyes adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, saját személyes adatai és ezek felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa.

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg Adatkezelő részéről, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.